Política de qualitat i medi ambient

A ID WASTE Oferim serveis de venda, instal·lació i manteniment de sistemes de gestió de flotes i dades pel Servei de recollida de residus, així com serveis de compra-venda de productes per al foment de la recollida selectiva de residus i Altres productes relacionats.

Mitjançant la nostra activitat volem contribuir a la millora de la recollida selectiva de residus mitjançant l’ús de productes, equips i tecnologies innovadores que facilitin aquesta tasca als diferents agents que intervenen en el procés. Els valors que ens guien tenen a veure amb la sostenibilitat, el compromís amb l’equip humà i amb els nostres clients.

Des dels nostres inicis ens ocupem de les nostres comandes amb el màxim rigor, professionalitat i puntualitat. Fent un pas endavant en el servei als nostres clients, hem implantat un sistema de gestió de qualitat i medi ambient que ens facilitarà complir en tot moment els requisits dels clients amb el màxim respecte pel medi ambient.

Mitjançant el sistema de gestió de qualitat i medi ambient, d’acord amb les normes UNE-ENISO 9001: 2015 i UNE-ENISO 14001: 2015, pretenem millorar contínuament la qualitat dels nostres serveis per aconseguir la màxima satisfacció dels clients i alhora prevenint els impactes sobre el medi ambient.

El sistema de gestió de qualitat i medi ambient es descriu en el Manual de qualitat i medi ambient, en el Manual de procediments i tota la documentació relacionada, i controlem l’eficàcia per mitjà d’auditories internes, revisions fetes per la direcció i les enquestes als nostres clients. El sistema és d’aplicació a tots els àmbits de l’empresa.