ID·BOX

BÚSTIA AMB CONTROL D’ACCÉS

La ID·BOX és una bústia comunitària per a residus amb control d’obertura electrònic mitjançant una clau contactless i amb connectivitat remota amb el software de control ID·SOFT

Recollida de residus per a totes les fraccions
Recollida de residus en centres històrics
Recollida de residus en àrea d’emergència

Recollida de bolquers i de tèxtil sanitari                 

Recollida d’olis domiciliaris
Recollida de residus en àrees rurals

FUNCIONALITATS

Identificació de l’usuari

La identificació de l’usuari es realitza mitjançant una clau contactless que s’ha d’acostar a la zona de lectura assenyalada. El format de clau pot ser una targeta, un clauer o qualsevol altra modalitat d’encapsulament del xip RFID.

OBERTURA PER A L’EXTRACCIO DEL CONTENIDOR

Per a les operacions de buidatge i neteja es permet l’obertura de la porta frontal de la ID·BOX mitjançant una clau triangular. Un cop oberta, l’operari podrà extreure el contenidor intern per buidar-lo o netejar-lo, en funció de les necessitats.

OBERTURA PER A L’APORTACIÓ DE RESIDUS CONTACTLESS

El mecanisme d’obertura de la ID·BOX es pot accionar de forma manual, mitjançant un mànec a la tapa superior d’aportació de l’element o mitjançant un pedal situat a la part inferior del sistema, amb el qual s’evita qualsevol contacte amb les mans.

DISSENY

La ID·BOX consta de diferents parts modulables i de fàcil acoblament, la qual cosa permet canviar-les sense haver de substituir l’estructura sencera.

— Estructura general fabricada amb arestes arrodonides per evitar perills a la via pública.
 
— Laterals realitzats en xapa autoportant de 2 mm per donar més fermesa a l’estructura.
 
— Porta frontal amb pany antivandalisme i clau triangular.
 
— Part posterior amb un reixat tallat amb làser per millorar la ventilació i dificultar les pintades de grafitis, així com l’enganxada de cartells o adhesius.
 
— Alçada màxima d’1,27 metres, que compleix les normatives actuals d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques a la via pública.
— Sobre amb la tapa i el mecanisme de lectura de targetes.
 
— Tapa vertical amb un mànec d’alumini anoditzat de 28 mm de diàmetre.
 
— Boca amb l’indicador de la fracció corresponent retallat amb làser i pintat amb el color que li pertoca segons la fracció o el residu que s’hi pot aportar.
 
— Sòcol de xapa d’acer, de gran resistència mecànica per allargar la vida útil del contenidor.
 
— Pedal d’obertura amb mecanisme de transmissió i amortidor pneumàtic.
 
— Caixa estanca a l’interior de la bústia, on s’ubicarà el lector de targetes, el control d’obertura i les bateries.
 
— Capacitat interior per a un bujol de 240 litres de càrrega posterior.

Clients que l’utilitzen