MENÚ
EL SOFTWARE DE GESTIÓ DE DADES
El software per a la gestió de dades consisteix en un Portal Web accessible via Internet, fet que el fa disponible sempre que es disposi d'una connexió en xarxa. Per tal d'accedir al sistema cal disposar d'un usuari i contrasenya autoritzat.
El portal web permet la visualització de la posició dels vehicles, de les dades provinents dels equips GPS/navegació assistida/RFID i de les dades per a la elaboració final d'informes.

El sistema treballa mitjançant la cartografia proporcionada per Google Maps, fet que en facilita l'ús i aporta totes les funcions proporcionades pel propi sistema cartogràfic via Internet (Vista Satèl·lit, Street View, etc.)