MENÚ
SISTEMA DE LECTURA RFID
Permet controlar les tasques -buidatges, accions de neteja i
manteniment, etc.- amb qualsevol dels sistemes de recollida
-contenidor de vorera, soterrats, porta a porta-

Permet fer múltiples lectures a distància, evitar que l'operari perdi
temps llegint els TAGs instal·lats i entrar incidències en el moment de la
lectura, la qual cosa facilita la seva resolució i el seguiment posterior.
Emissor passiu amb codi
únic que és detectat pel
lector mitjançant lectura
a distància.
IDENTIFICACIÓ DE
CONTENIDORS DE
VORERA I SOTARRATS
IDENTIFICACIÓ DE
BUJOLS DE GRANS
PRODUCTORS
IDENTIFICACIÓ
DE CUBELLS
DOMICILIÀRIS
IDENTIFICACIÓ
DE BOSSES
PARTICULARS
Es pot programar lliurament i
assignar-li un codi identificatiu de
l'element d'aportació i de l'usuari.
És regrabable i permet
la sobreescriptura
  • · Sistema de lectura d'alta freqüència UHF
  • · Lectura a distància de fins a 5 metres
  • · Multilectura sense límit
  • · Entrada d'incidències
  • · Lectures en moviment fins a una velocitat de 300 km /h.
Totes les dades -ruta, parades, lectures,
incidències, etc.- s'envien via GPRS.
RUTES, PARADES
BUIDATGES
INCIDÈNCIES
Les dades poden ser enviades en qualsevol moment de forma manual per l'operari. En el cas que es limitin el nombre de lectures l'operari ha d'enviar les dades un cop s'arribi al límit permès. Aquesta és una forma de validació de dades in situ que facilita l'entrada d'incidències i minimitza possibles errors.
L'enviament de dades també pot ser 100% automatitzat.
PORTAL DE VISUALITZACIÓ I
CONSULTA DE DADES
EXPORTACIÓ DE DADES I
INFORMES EN DIFERENTS FORMATS
Totes les dades es poden consultar en temps real al
portal web corresponent al software de gestió de dades.
Optmització
de costos
del servei
Control del servei,
de la participació i
de les incidències
Implantació de
sistemes de pagament
per generació
Perquè el control del pes no permet
optimitzar el servei de recollida.
Posarem un exemple:
Si un gran productor paga en funció dels kg que genera, pot treure 1kg de residus cada dia en un contenidor pràcticament buit, la qual cosa fa el servei ineficient i no permet reduir-ne el cost.
En canvi, si paga en funció del nombre de buidatges, procurarà no treure el
contenidor fins
que no el tingui
ben ple.
Això permetrà
reduir la freqüència
de recollida
inicialment
prevista i reduir
el cost del servei.
En tots dos casos la generació és la mateixa, però en el segon també s'incideix en el cost del servei, s'aconsegueix fer-lo més eficient i se'n millora l'ús per part del generador.