MENÚ
ELS INFORMES RESULTANTS
El software de gestió permet extreure múltiples informes amb l'objectiu de proporcionar dades útils amb les que sigui fàcil treballar per optimitzar el servei i actualitzar indicadors que garanteixin el procés de millora contínua.
INFORMES ESTÀNDARDS
  • · informe d'activitats dels vehicles -viatges, parades i pauses-
  • · informe d'activitats dels vehicles dins les àrees d'interès definides
  • · informe de l'activitat mensual dels vehicles
  • · informe de buidatges
INFORMES PERSONALITZATS
Es poden introduir tants informes com l'usuari sol·liciti amb
qualsevol format - .pdf, .xls, .cvs,
m.doc., etc.-.