MENÚ
GESTIÓ DE FLOTES. SISTEMA GPS
Sistema gps per la detecció de la
ubicació, els temps i les operacions
de recollida/buidatge.
Lectures cada 60s, cada 100m i cada canvi d'angle major a 40º.
Sensors de bord per al control de les operacions de recollida i neteja.
RUTES, PARADES I PAUSES // FUNCIONAMENT D'EQUIPS
Totes les dades -ruta, parades, etc.- s'envien via GPRS.
PORTAL DE VISUALITZACIÓ I
CONSULTA DE DADES
EXPORTACIÓ DE DADES I
INFORMES EN DIFERENTS FORMATS
Totes les dades es poden consultar en temps real al
portal web corresponent al software de gestió de dades.
OPTIMITZACIÓ
DE RUTES
CONTROL DE TASQUES I
EQUIPS DE RECOLLIDA I NETEJA