MENÚ
RESUMINT
QUIN ÉS L'AVANTATGE PRINCIPAL
DEL SISTEMA ID WASTE?
No és un sistema tancat. El principal avantatge
és la facilitat en la personalització i l'adaptació
a les necessitats especifiques de cada projecte.
QUÈ IMPLICA L'ÚS DE TAGS RFID
I ELS SISTEMES DE LECTURA EN UHF?
 • • Permet fer lectures a distància, de 2 a 5
     metres, en front als 10 cm permesos per la LF.
 • • Permet lectures simultànies de diferents TAGs
     amb un únic dispositiu de lectura.
 • • Permet fer lectures il·limitades a diferencia
     d'altres sistemes existents en el mercat
    limitats a un màxim de 2 lectures.
 • • Permet fer lectures en moviment.
 • • Permet personalitzar la codificació del TAG i
     evitar un augment del nombre de dades a
     analitzar, la qual cosa disminueix els possible
     errors en les associacions de dades.
QUÈ IMPLICA LÚS DEL PORTAL WEB
COM A SOFTWARE DE GESTIÓ DE DADES?
 • • Facilita la connexió al portal ja que no és
     necessari disposar d'una llicència física
     connectada a un terminal físic. Amb un usuari
     i contrasenya i accés a la xarxa Internet
     podem entrar al sistema de gestió i consultar
     les dades a temps real. També desde
     dispositius mòbils o tauletes.
 • • Facilitat d'operativa dins el portal degut a l'ús
     de cartografia Google Maps i a un sistema de
     menús simple i visual.
QUÈ APORTA LA FLEXIBILITAT EN LA
PERSONALITZACIÓ DEL SISTEMA?
 • • Major capacitat d'extracció de les dades
     necessàries per al posterior anàlisi i estudi.
 • • Major control del servei de recollida i de la
     seva qualitat gràcies a la possibilitat
     d'introduir les incidències de forma
     personalitzada;
 • • Permet configurar diferents informes amb el
     format indicat per l'usuari;
 • • Permet enviar informes automàtics a una
     determinada adreça de correu electrònic per
     al període definit per l'usuari.