POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT
A ID WASTE oferim serveis de venda, instal·lació i manteniment de sistemes de gestió de flotes i dades pel servei de recollida de residus, així com serveis de compra-venda de productes per al foment de la recollida selectiva de residus i altres productes relacionats. Mitjançant la nostra activitat volem contribuir a la millora de la recollida selectiva de residus mitjançant l’ús de productes, equips i tecnologies innovadores que facilitin aquesta tasca als diferents agents que intervenen en el procés. Els valors que ens guien tenen a veure amb la sostenibilitat, el compromís amb l’equip humà i amb els nostres clients. Des dels nostres inicis ens ocupem de les nostres comandes amb el màxim rigor, professionalitat i puntualitat. Fent un pas endavant en el servei als nostres clients, hem implantat un sistema de gestió de qualitat i medi ambient que ens facilitarà complir en tot moment els requisits dels clients amb el màxim respecte per al medi ambient. Mitjançant el sistema de gestió de qualitat i medi ambient, d’acord amb les normes UNE-ENISO 9001:2015 i UNE-EN-ISO 14001:2015, pretenem millorar contínuament la qualitat dels nostres serveis per aconseguir la màxima satisfacció dels clients, alhora que prevenint els impactes sobre el medi ambient.

El sistema de gestió de qualitat i medi ambient es descriu al Manual de qualitat i medi ambient, al Manual de procediments i a tota la documentació relacionada, i en controlem l’eficàcia per mitjà d’auditories internes, revisions fetes per la direcció i les enquestes als nostres clients. El sistema és d’aplicació a tots els àmbits de l’empresa. El Gerent vetlla per l'aplicació de la Política i l’assegura davant els clients i altres parts interessades.