ACTUALITAT
històric
17/03/2017
Wcontrol
El software pensat aquí pels residus d'aquí
La necessitat de poder donar resposta immediata a les especificitats del mercat local i la inexistència d'un software creat per a gestionar la informació de la recollida selectiva de una manera senzilla és l'origen de Wcontrol.

L'experiència tècnica adquirida els darrers 10 anys vers els diferents models i sistemes de recollida de residus feia evident la necessitat de desenvolupar un software especialista. Essent la base del mateix la geolocalització i control de flotes i el registre d'etiquetes RFID instal·lades en bosses, cubells i contenidors, s'ha estructurat i completat de tal manera que per utilitzar-lo sigui innecessari cap procés d'aprenentatge ni preparació per a començar a treballar. El mòdul estadístic pensat per a les necessitats d'informació que més requereix qualsevol agent vinculat amb el sector i mòduls especialistes com el programat per a la implantació de sistemes de pagament per generació el fan un programari configurat per a administracions i empreses de servei.