ACTUALITAT
històric
30/10/2013
La Tecnologia ID Waste
ja compta amb diferents
experiències arreu de l'Estat
La Tecnologia ID Waste ja s'ha instal·lat en diferents municipis per controlar les aportacions i el servei de recollida i neteja. Aquesta tecnologia permet portar un control molt acurat de les incdències del servei i introduir sistemes de pagament per generació.

Diferents municipis d'arreu de l'estat ja han instal·lat la tecnologia ID Waste per dur a terme projectes de control i optimització del servei, control d'incidències i pagament per generació.

La Tecnologia ID waste ha permès iniciar un projecte amb la indústria per tal d'establir un sistema de pagament per generació en funció de les alçades. El fet que es puguin personalitzar els informes resultants permet a les administracions implantar aquests sistemes de taxes, els quals fomenten la responsabilització del generador, la prevenció de residus i la maximització de la recollida selectiva.

D'altra banda, empreses de serveis han instal·lat la tecnologia ID Waste per controlar els equips i les tasques de recollida i neteja, amb sensors que indiquen els temps de funcionament, les aturades i la posició de cada equip, la qual cosa permet justificar el correcte funcionament del servei.

També s'ha instal·lat en diferents municipis que tenen implantat un sistema recollida de residus porta  a porta. En aquests municipis tot els cubells i contenidors domèstics i comercials incorporen un tag amb la informació del generador. Això permet als responsables municipals portar un control de la participació per part de la ciutadania i de les incidències detectades, de manera que facilita les accions de seguiment i contribueix a millorar els resultats qualitatius i quantitatius de la recollida selectiva.