ACTUALITAT
històric
31/10/2013
Les bosses compostables,
fetes a Catalunya
Fins fa pocs mesos totes les bosses compostables provenien d'Itàlia, ara ja tenim la fàbrica a Catalunya, la qual cosa ens permet oferir un millor servei i garantir els estocs.
Després de més de 8 anys de treballar amb aquest producte hem adquirit el coneixement tècnic i de mercat que ens permet oferir les característiques millor adaptades a les necessitats dels qui desitgen introduir aquest element de qualitat en la gestió dels residus orgànics municipals. Gràcies a aquest coneixement adquirit hem pogut traslladar la fabricació per tal de seguir oferint qualitat però amb els avantatges de produir localment: rapidesa en el lliurament, estoc de bosses de 7 fins a 240 litres i major control directe de la qualitat del procés productiu. ID-Waste és en conseqüència titular directe dels certificats de compostabilitat OK COMPOST de Vinçotte i del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.