ACTUALITAT
La necessitat de poder donar resposta immediata a les especificitats del mercat local i la inexistència d'un software creat per a gestionar la informació de la recollida selectiva de una manera senzilla és l'origen de Wcontrol.
L'experiència tècnica adquirida els darrers 10 anys vers els diferents models i sistemes de recollida de residus feia evident la necessitat de desenvolupar un software especialista. Essent la base del mateix la geolocalització i control de flotes i el registre d'etiquetes RFID instal·lades en bosses, cubells i contenidors, s'ha estructurat i completat de tal manera que per utilitzar-lo sigui innecessari cap procés d'aprenentatge ni preparació per a començar...+
Nansa EASYBAG patentada per evitar el trencament de la bossa al bloquejar la tapa. Dissenyat per a bosses a partir de 41x41 cm.
El primer cubell airejat per la FORM amb un sistema de bloqueig de la tapa...+
Presència i esponsorització del primer congrés internacional centrat amb models de recollida en ciutats.
L'evident manca de referents de ciutats a Catalunya i Espanya amb resultats de recollida selectiva que s'apropin als objectius determinats per la Comissió Europea van motivar el congrés #Wasteinprogress, en el que entre d'altres, 12 ciutats de referència de tot el món van explicar el motiu del seu èxit en la matèria. http://wasteinprogress.net/ Paral·lelament les experiències escollides van poder presentar els seus projectes de innovació respecte la recollida selectiva, com és el cas de IDWaste, que va presentar el seu sistema per a la implantació de projectes de pagament per...+
Cubell dissenyat per la recollida de residus porta a porta. Al ser apilable permet el seu ús en edifics plurifamiliars, i agilitza les operacións de recollida per part de l'operari.
Aquest cubell està dissenyat...+
Fins fa pocs mesos totes les bosses compostables provenien d'Itàlia, ara ja tenim la fàbrica a Catalunya, la qual cosa ens permet oferir un millor servei i garantir els estocs.
Després de més de 8 anys de treballar amb aquest producte hem adquirit el coneixement tècnic i de mercat que ens permet oferir les característiques millor adaptades a les necessitats dels qui desitgen introduir...+
La Tecnologia ID Waste ja s'ha instal·lat en diferents municipis per controlar les aportacions i el servei de recollida i neteja. Aquesta
tecnologia permet portar un control molt acurat de les incdències del servei i introduir sistemes de pagament per generació.+