ACTUALITAT
Nansa EASYBAG patentada per evitar el trencament de la bossa al bloquejar la tapa. Dissenyat per a bosses a partir de 41x41 cm.
Finalment aquest any s'ha presentat a la fira ECOMONDO de Rimini i a MUNICIPALIA...+
Feina intensa a l'estand compartit entre Spora i IDWaste a la darrera edició de la fira Municipalia 2015.
La recent configuració dels governs municipals i els nous objectius catalans i europeus per a millorar la recollida selectiva conviden a l'optimisme. En aquesta edició de la fira, ID Waste ha mostrat diverses novetats destacant el nou lector manual per a realitzar lectures de TAGs instal·lats en cubells, contenidors o bosses ubicats en carrers on el vehicle de recollida no hi pot accedir.+
La lectura de TAGs mitjançant dispositius portàtils de mà incrementa els temps de treball. Per això hem dissenyat un dispositiu de lectura que s'instal·la en contenidors de 2 o 4 rodes.
En el sistema de recollida porta a porta amb TAG, que s'aplica en aquells municipis que volen un seguiment acurat de la participació, de les incidències o del número d'aportacions per generador, en alguns casos s'utilitzen dispositius de mà per completar les lectures dels TAGs de cubells o recipients que no es llegeixen directament des de les antenes lectores instal·lades a bord. El procés de realització d'aquestes lectures és lent perquè implica a l'operari de recollida, que ha d'enfundar i desenfundar...+
Cubell dissenyat per la recollida de residus porta a porta. Al ser apilable permet el seu ús en edifics plurifamiliars, i agilitza les operacións de recollida per part de l'operari.
Aquest cubell està dissenyat...+
Fins fa pocs mesos totes les bosses compostables provenien d'Itàlia, ara ja tenim la fàbrica a Catalunya, la qual cosa ens permet oferir un millor servei i garantir els estocs.
Després de més de 8 anys de treballar amb aquest producte hem adquirit el coneixement tècnic i de mercat que ens permet oferir les característiques millor adaptades a les necessitats dels qui desitgen introduir...+
La Tecnologia ID Waste ja s'ha instal·lat en diferents municipis per controlar les aportacions i el servei de recollida i neteja. Aquesta
tecnologia permet portar un control molt acurat de les incdències del servei i introduir sistemes de pagament per generació.+